Fysik-Kemi

– Individuelt tilpasset undervisning
– hurtige fremskridt
– styrk koncentrationen
– forøg selvtilliden

 

Vi underviser på tre måder:

 små hold på 3-5 elever, med individuel undervisning af hver elev.    –   195 kr. per lektion
små hold på 2 elever, med individuel undervisning af hver elev.          –  300 kr. per lektion
eneundervisning (485 kr. )                                                                     lektionerne er på 55 minutter

Hvornår kan du starte?: Eneundervisning kan normalt begynde den følgende uge på et tidspunkt, hvor både elev og lærer kan. Undervisning på små hold forudsætter, at der er elever nok til et hold.

Fysik og kemi er kernen i naturfagene og en beherskelse af disse fag er en forudsætning for at forstå naturen i bred forstand. Disse to fag forgrener sig ind i hinanden, og sproget til at beskrive dem er matematik. Derfor er det en god idé at teste en elevs matematikkundskaber før vi starter et større forløb i fysik eller kemi – det sparer tid.

Vores undervisningsmetoder gør det muligt at tilegne sig fysikken og kemiens grundbegreber og bruge dem i en lang række sammenhænge, også selv om de måske umiddelbart synes svært tilgængelige. Vi har et stort antal teknikker til at skabe forståelse hos eleven, men også til at ”rydde op” i tidligere forvirringer og misforståelser i emnerne.

Fysik- og kemilærerne:

Ole Sørensen

Ole-Sørensener uddannet inden for kemi og fysik på Århus Universitet og har i hele sin karriere som forsker og underviser især interesseret sig for, hvordan matematikken bruges inden for naturfagene. Han er særligt kendt for sin evne til at finde på simple og illustrative eksempler på anvendelser af matematik, som ingen andre har tænkt på.

Udtalelser fra elever:
Hej Ole – jeg sender denne mail for at sige mange tusinde tak for hjælpen i fysik, som jeg har afsluttet med 12/12. Det har været en meget stor hjælp!  mvh. Helle :-)) (elev i 2. g, fysik)
                                                                                      .
Hej Ole – Du var en stor hjælp for mig i dagene op til min matematikeksamen. Jeg endte på et stort 7-tal. Tusinde tak for hjælpen! Venlig hilsen Cecilie (elev i 2. g, mat.)
.
Hej Ole. Mange tak for hjælpen!!!!!!:):):))))))))) mvh. Hella (elev i 3. g, dansk –
coaching i forbindelse med en kronik)
 –
Tusinde tak for din hjælp Ole, jeg fik 12 i min SRP! hilsen Hannah 🙂
Ellen har været meget glad for at blive undervist af Ole.  Hun har tilegnet sig mange af de færdigheder, som hun manglede og klarer sig godt i matematik i 1. G. Det går faktisk over al forventning; til eksamen efter 3 måneder fik hun 12 i matematik. Hun har fået en mere positiv tilgang til faget. Således er hun ikke længere så opgivende og har mere “gå på mod”, når hun møder nye emner. Så endnu en gang tak for hjælpen, Ole har helt klart hjulpet Eva “hen over bakken”. Hun hat fået en anden forståelse for faget og dermed også en anden interesse. Mvh. Ellens mor.

René Steffensen

Rene_Steffensener mat-fysisk student fra Niels Steensens Gymnasium og havde også matematik på Københavns Dag- og Aften Seminarium, hvor hans linjefag var fysik.
Han har forsket i de forudsætninger, der kan gøre det svært for elever at forstå naturfag – med den gevinst, at nu ret hurtigt kan få elever igennem et pensum, der fra starten af så uoverskueligt ud.

Han siger:

Jeg valgte at blive lærer i fysik ud fra en passion for kemi og en interesse for fysik. Det startede som 13-årig og som 17-årig havde jeg bygget et komplet laboratorium med stinkskab, udluftning og vacuumpumpe.

Celia

celia