Om Fegu

Studyhouse-FEGU Hellerup startede i 1994 som FEGU Nørrebro, ledet af René Steffensen. Før det havde han været med i opstarten 1979-82 af den allerførste FEGU, der lå i Ravnsborggade i København. – Han er seminarieuddannet lærer fra K.D.A.S., Skovlunde Dag- og Aftenseminarium, som han afsluttede i 1979 med linjefagene fransk og fysik. Hans kernekompetencer er disse:

rene
 • Fysik og kemi
 • Fransk – søn af 50% fransk mor.
 • Grammatik
 • Kommunikation – omfattende studier af dette
 • Indlæring og studieteknik. Skrev lille ordbog: De 100 almindeligste danske ord i 1989.
 • Selvudvikling
 • Sundhed

Han har en stor interesse for Japan, som han besøgte i 1989. Han har været gift med Lisbeth siden 1989.
Besøg hans blog: http://feguhellerup.wordpress.com

Undervisningsmetoden – koncentrationsbesvær og indlæringsproblemer

Vi bruger tre store, nye opdagelser om årsagerne til, at elever og studerende mister lysten til at lære og ikke kan koncentrere sig. Disse er nye i den pædagogiske verden. De har været uopdagede på grund af deres “listige natur”, men kan nu bruges af enhver, der sætter sig ind i dem.

Opdagelserne kom for dagen ved grundig iagttagelse og er afprøvet på over ti tusinder af studerende. De forklarer, hvorfor det pludseligt ikke mere er sjovt og interessant at lære noget. De forklarer blandt andet også et af de største problemer i voksenundervisningen i dag: elever, der afbryder deres studier og “flygter” fra emnet. Dette ledsages i øvrigt altid af “fornuftige” og tilforladelige forklaringer og begrundelser, men den bagvedliggende årsag er nu bragt frem i lyset. Hos børn, der er tvunget til at gå i skolen, er situationen anderledes. Her kritiseres faget, og koncentrationen, lysten og indlæringsevnen falder til et nulpunkt.

Yderst kort fortalt ligger årsagen i elevens forståelse af stoffet, nærmere bestemt forståelse af ord og udtryk, og dette kan nemt demonstreres. En anden årsag ligger i elevens forudsætninger og kan afhjælpes ved vores mange effektive, nye metoder og fremgangsmåder. En tredje årsag har rod i, at undervisningen er blevet for teoretisk, men dette kan en elev lærer selv at håndtere.

Vi lægger stor vægt på, hvorfor man kan have gavn af at lære et bestemt emne. Det gør vi, fordi formålet med at lære noget, altså grunden til at man lærer det, er jo en vigtig drivkraft. Interesserede og glade elever lærer hurtigere og nemmere. Når man ved, hvad man kan anvende et emne til og hvorfor det bør læres, stiger interessen for at lære det som regel – og det gør indlæringen nemmere og sjovere.

Forældre og interesserede kan til enhver tid deltage i undervisningen.

Sigtet med undervisningen på Studyhouse & FEGU Hellerup er:

 • at udvikle elevers viden og opmærksomhed omkring indlæring.
 • at få elever til at beherske det grundlæggende ordforråd for forståelse.
 • at øve elever i at anvende studiemetoder på et ønsket mål i livet.
 • at hjælpe lærere, forældre og hjælpelærere med at kunne praktisere studiemetoder korrekt til at give elever en ønsket forståelse.
 • at tjene alle parter med at afmystificere indlæring, studieteknik og studieproblemer.