Stavning

Dansk – stavning for alle aldre

– Individuelt tilpasset undervisning
– hurtige fremskridt
– styrk koncentrationen
– forøg selvtilliden

 

Vi underviser på tre måder:

 små hold på 3-5 elever, med individuel undervisning af hver elev.    –   195 kr. per lektion
små hold på 2 elever, med individuel undervisning af hver elev.          –  300 kr. per lektion
eneundervisning (485 kr. )                                                                       lektionerne er på 55 minutter

Hvornår kan du starte?: Eneundervisning kan normalt begynde den følgende uge på et tidspunkt, hvor både elev og lærer kan. Undervisning på små hold forudsætter, at der er elever nok til et hold.

IMG_7118-1sDansk stavning falder mange elever svært, selv hvis de læser udmærket. Er der også læseproblemer, bliver stavning til en “gætteleg” – men ikke af de sjove. Det er muligt at lære at stave korrekt og godt. Det er også vigtigt, da stavefejl tit kan forstyrre eller fordreje meningen med det, man gerne vil fortælle. Desuden er vort samfund sådan, at vi desværre ofte bliver bedømt på vores stavning, hvor uretfærdigt det end kan være.

Siden 1990 har FEGU Hellerup undervist i læsning og stavning med rigtig gode resultater. Hver elev har sine egne specielle staveproblemer. Derfor har vi en lang række “værktøjer” til rådighed. De bliver skitseret allernederst på siden. Under den første samtale på skolen kan værktøjerne forklares i detaljer. Når de bruges rigtigt, vil ethvert staveproblem overgive sig.

Først og fremmest lærer vi, at bogstaverne har hver deres lyd. Ikke blot deres navn, men en kortere eller længere præcis lyd. Så arbejdet med at bryde stavekoden starter med at kunne både det almindelige alfabet med bogstavernes navne, men også “lyd-alfabetet”.

Dernæst har dansk jo det særlige problem, at en hel del bogstaver har flere forskellige lyde. For eksempel siger “i” tre forskellige lyde i “igen”, “ikke” og “drik” eller tænk på de tre ord “vær”, “vejr” og “hver”, der udtales ens.
Bogstavernes lyde er således et vigtigt værktøj i stavning, men FEGU-læreren er klar over, at nogle elever ikke føler den store gavn af disse lyde, selv om de kan sige dem uden fejl. Disse elever skal derfor have særlig lydtræning, før de kan bruge lydene eller en hel tredje måde skal tages i brug. I forvejen findes der jo en stor gruppe ord, der ikke skrives, som de lyder, og det stiller særlige krav til læreren at få eleven til at gøre disse ord til sine egne, fx chauffør eller garage.

En FEGU-lærers holdning er venlig, imødekommende og med “masser af plads” for, at eleven virkelig selv arbejder med stoffet. De fleste elever skal nemlig frem til at opdage, at de kan lære. Den gevinst bliver ofte opnået inden for de første par lektioner.

Undervisningen er individuel, dvs. hver person undervises for sig, selv om der kan være flere på holdet.

Vi inviterer eleven/forældre til en uforpligtende og gratis samtale og test, hvor vi sammen skaffer os et overblik over elevens situation og efterfølgende foreslår et program.

Hvis læseundervisningen blev forkludret, kan stavningen gøres meget, meget mere besværlig end den burde være. Og da mangel på gode læsemetoder har præget manges undervisning, rammes mange hårdt.

FEGU-skolen råder bod på dette daglig. Vi ved, hvordan vi skal løfte eleven ud af dennes forvirring og skaffe eleven sikkerhed og tryghed. Bed om at se vores mange udtalelser fra elever og forældre.

Vigtige faktorer i stavningprocesen:

illustration

Kommentarer til illustrationen:

Duplikeringsøvelser træner eleven i at lave en nøjagtig ”kopi” af hvad bogen eller læreren siger. (”Få fat i hvad der bliver sagt”). Ofte får eleven noget helt andet ud af et undervisningsforløb, fordi evnen til at lave ”kopier” er i dårlig stand. Dette kan der gøres noget ved med vores metode baseret på nye opdagelser.

Undervisningsmetode nr. 1: En meget omfattende metode, hvorved alle elevens misforståelser i alle fag findes og klares op.

“De små svære ord”: Disse ord binder teksten sammen, og både test og erfaring viser, at de ofte er misforståede. Når eleven får fat på den rigtige forståelse af disse ord, kan det frembringe meget  store resultater.