Eneundervisning og små hold

Eneundervisning bør foretrækkes, hvis der ønskes …

–  meget hurtige fremskridt
–  eleven ønsker ikke at vente på andre, der bruger tid på at besvare lærerens spørgsmål
–  eleven er meget genert
–  eleven har store vanskeligheder
–  elevens behov og ønsker imødekommes

Små hold kan vælges, når

–  der ikke fokuseres på den mundtlige præstation
–  eleven sætter meget pris på den “sociale kontakt”
–  meget hurtige fremskridt er ikke et krav
–  eleven kan til en vis grad arbejde selvstændigt

Vi underviser på tre måder:

 små hold på 3-5 elever, med individuel undervisning af hver elev.    –   195 kr. per lektion
små hold på 2 elever, med individuel undervisning af hver elev.          –  300 kr. per lektion
eneundervisning (485 kr. )                                                                      lektionerne er på 55 minutter

 

Hvornår kan du starte?: Eneundervisning kan normalt begynde den følgende uge på et tidspunkt, hvor både elev og lærer kan. Undervisning på små hold forudsætter, at der er elever nok til et hold.

frederik-gorms ene eller…

marc claudia jens Mflere?