FAQ

Hvad er målgruppen for undervisningen på Studyhouse/FEGU?

Fra børnehaveklasse til store dele af gymnasiet.

Kan jeg være sikker på, at Studyhouse/FEGUs undervisning virker for mig?

Metoden har været benyttet i over 50 år, netop fordi den virker med forbavsende resultater, når den altså bruges korrekt. Oplev magien ved ord!

Hvad er det, der gør studiemetoden anderledes?

Den bygger på nye, nøjagtige observationer af det, som forhindrer koncentrationsevne, interesse og hurtighed under studier. Elever udbryder i øvrigt ofte: ” Det jo slet ikke som at gå i skole”.

Hvor lang tid tager et forløb hos Studyhouse-FEGU?

Et forløb er altid skræddersyet til den enkelte elev og beror helt på den enkelte elevs formål og evne til at få fat i stoffet. Men som udgangspunkt fastsætter vi tempoet, så eleven føler sig veltilpas.

Er det muligt for forældre at gøre noget for at hjælpe, mens barnet får undervisning hos Studyhouse-FEGU?

Det er meget hjælpsomt og gavnligt, at forældrene fortæller, hvad de observerer ved barnet, mens det får undervisning. Forældrene er meget velkomne til at sætte sig ind i undervisningsteknikkerne, så de kan bruge dem hjemme ved lektielæsningen. Til sidst kan vi varmt anbefale forældrene at tage et kursus i vores studiemetode. Det vil gavne barnet og ikke mindst dem selv.

Hvordan ved vi, hvad det rigtige forløb er for dig eller dit barn?

Vi har stor erfaring i at teste de ting, som giver stort udbytte at arbejde med. Desuden er de fleste lærere bredt uddannede i menneskelig adfærd og tankegang, således at de let kan forstå deres elever.

Hvad betyder FEGU?

Foreningen for Effektiv GrundUddannelse. I 1970’erne startede FEGU som læseundervisning. Efterhånden er der kommet en hel vifte af fag til. Vi tilføjede navnet Studyhouse i 2012 for at understrege, at FEGU ikke alene er suveræn til at hjælpe elever, der ikke er på niveau, men også er for elever, der ønsker at blive endnu dygtigere.

Hvad er lærernes baggrund?

Alle lærere underviser med den specielle indlæringsmetode, der er karakteristisk for Studyhouse-FEGU. Alle har de vist, at de kan skabe fremragende resultater i deres elever. Dette indebærer, at deres kommunikationsniveau og humør skal være højt og deres villighed til at hjælpe eleverne stor. Dertil er mange af lærerne specialiserede i et hav af emner, der alle kan bruges til at forøge en elevs evner. Flere lærere har mere 10-20 års undervisningserfaring.

Er det muligt at samarbejde med barnets skole (folke- eller privatskole)?

I høj grad. Det kræver bare, at parterne har tid til at lytte til hinanden. ☺

Er der krav til elevens tilstand, uddannelse eller udgangspunkt?

Eleven skal være villig til at lære. Skulle forældrene være positive over for et forløb på Studyhouse-FEGU, mens barnet ikke er det, kan man arbejde med barnets villighed ved at drøfte mål og formål, konsekvenser ved ikke at dygtiggøre sig og den lettelse det medfører, når en person uddanner sig. Desuden skal eleven helst være veludhvilet og mæt ved undervisningens begyndelse.

Kan det være for sent at lære?

Aldrig! En undersøgelse viser, at ældre ikke lærer dårligere, de har blot flere data at holde styr på!

Mit barn deltager i forvejen i et specielt undervisningsforløb. Kan man gå på Studyhouse-FEGU samtidig?

Vi anbefaler, at man færdiggør et program før man starter et andet. Ellers kan det være svært at måle udbytte og eventuelle ting, der kræver håndtering.

Er der nogen krav til eleven, så han er ”studieparat”?

Man skal have sovet nok (9 timer for børn, 8 timer for voksne) og spist nok. Det betaler sig virkelig i mere end en forstand.

Tester I eleverne?

Det gør vi ved det første møde, men på en meget blid måde, da mange elever afskyr at blive testet. Undervisningsmetoden er desuden sådan, at den bringer de ting frem i lyset, der normal ville vise sig ved en grundig testning.

Tester I elevernes faglige niveau?

Det kan vi gøre, hvis det er ønsket, men generelt har vi til hensigt, at eleven bevæger sig ”op” og fremad fra det niveau, han er på nu snarere end at skulle kunne mestre det niveau, hans uddannelsesinstitution kræver af ham eller hende.

Hvem var L. Ron Hubbard, udvikleren af studiemetoden?

Ron Hubbard var en videnskabsmand, humanist, pædagog og forfatter, der gjorde en række opdagelser, der gjorde det muligt at udvikle højst brugbare teknikker om: indlæring, rehabilitering af kriminelle, afvænning af narkomaner, rehabilitering af kunstnere, hvordan man øger sin etik til et bedre liv. Desuden gjorde han menneskerettigheder til et konkret og forståeligt emne. Han var engageret fortaler for, at psykisk syge skulle behandles med ikke-skadende metoder. Alt dette var af ikke-religiøs karakter. Han sættes mest i forbindelse med sine filosofiske og religiøse værker om en slags moderne Buddhisme.
En gruppe lærere fik lov til at bruge hans opdagelser om indlæring. Det udviklede sig til en international organisation, der i Danmark hedder FEGU, Foreningen for Effektiv Grunduddannelse. FEGU er juridisk selvstændig og uafhængig af den organisation, der formidler Hubbards religiøse ideer til at fjerne smerte i sindet.

Må forældrene deltage i undervisningen?

Vi ser meget gerne forældrenes deltagelse i eneundervisningen, hvis barnet føler sig godt tilpas derved. Ved holdundervisning kan forældrene sidde i nærheden, men af pladshensyn kan det være svært at garantere, at forældrene kan sidde ved siden af eleven. Læreren har dog også ret til at udtale sig om dette.

Får eleverne hjemmearbejde?

Dette er op til den enkelte elevs villighed og op til den enkelte lærer, men som hovedregel er det en rigtig god ting.

Er det et intensivt forløb eller skal man regne med, at timerne er fordelt på ugen?

Begge dele kan lade sig gøre. Det normale er nu, at eleven kommer 1-4 timer om ugen. Da undervisningen er individuel, er der store muligheder for et specielt program, afhængig af, hvornår lærer og elev kan.

Hvor mange elever er der på et normalt hold?

Maximalt fire elever per lærer.

Hvor kan tid går der, inden man kan mærke forskel?

Forskellen skulle gerne komme med det samme. Det kan også være ændret humør, optimisme, større villighed til skolearbejde eller til at tale osv.

Hvad er ordblindhed?

Lad det være sagt med det samme: Det er der ingen der ved og ingen burde udstikke diagnoser og etiketter om det. Den klassiske forklaring på ordblindhed er, at en elev trods god undervisning stadig har problemer med stavning og læsning. Hvem afgør, hvad god undervisning er? ☺ Nyere forskning viser, at der er en målbar forskel på, hvor godt en elev kan bruge sproglydene. Dette tester man nemt ved en såkaldt ”vrøvleordstest”. En elev, der ikke nemt kan høre/sammensætte sproglyde, har derfor behov for ekstra hjælp og til at ”smøge ærmerne op”. FEGU skolen har gennem intensivt arbejde lært elever at læse, som var diagnosticerede ordblinde.

Koster testen?

Nej

Hvis metoden virker som beskrevet, hvorfor er den så ikke mere udbredt?

Gennem årenes løb er jeg (René, leder) kommet til den konklusion, at det er politisk bestemt. For mange betyder gruppen mere end individet, og de ville føle det som en provokation, hvis man tog mere hensyn til den enkelte elev. Dertil kommer også den faktor, at gennembrud af forskellig art i historien ofte er udsat for en ”kulturel forsinkelse”, hvilket betyder, at der går en 50 år, før de slår igennem.